Als Marketeer wegwijs worden in Google Tag Manager

Basic Google Tag Manager training

Basic GTM Training

Onze GTM-specialist zorgt ervoor dat je in een korte tijd wegwijs wordt in Google Tag Manager, op een leuke enthousiaste en interactieve manier, waarbij je zelf ook aan de slag gaat!

Na de training weet de deelnemer:

 Wat Google Tag Manager is, wat je er mee kan en wat de voordelen zijn

 Theoretische kennis van Google Tag Manager

 Hoe GTM kan bijdragen aan jouw strategie voor data verzameling

 Wat pixels, tags, triggers en variabelen zijn en hoe je deze zelf snel, efficiënt en effectief kan inzetten

 Dit laatste heb je zelf geoefend tijdens praktische opdrachten

blank

Onze trainingsaanpak

  • Kennisdeling middels een interactieve training waarin theorie en praktijk worden behandeld.
  • Basiskennis opdoen over GTM om vervolgens er zelf in de praktijk mee aan de slag te kunnen, bijvoorbeeld voor het plaatsen van pixels of aangepaste metingen.

Tell me, I’ll forget
Show me, I’ll remember
Involve me, I’ll understand