Adverteren op Facebook

Bereik je doelgroep op Facebook

Het belangrijkste van adverteren is om de juiste advertentie op het juiste moment te tonen aan de juiste persoon. Door te adverteren op Facebook komt dit ideaalplaatje voor adverteerders weer een stukje dichterbij. Door gebruik te maken van de demografische- en geografische gegevens die binnen Facebook beschikbaar zijn, is gericht adverteren geen wens meer maar werkelijkheid. De combinatie met een sociale context waarbinnen de advertenties worden vertoond, maakt dit medium zelfs nóg krachtiger. Facebook heeft in Nederland inmiddels meer dan 10,8 miljoen gebruikers (februari 2019).

Doelen Facebook campagne:

Branding
Sales
Leads
Traffic
Voorlichting

Facebook Referenties:

Facebook gecertificeerd:

Facebook Certified Planning Professional