Een van de meest lastige kwesties waar een adverteerder mee te kampen heeft, is hoe het mediabudget verdeeld moet worden over de verschillende mediakanalen. Hierdoor nemen zij vaak beslissingen op basis van gewoontes, eerdere ervaringen of simplificaties. Bart van Rooijen, een masterstudent van Tilburg University, heeft dit probleem geprobeerd te tackelen.