Online Mediabureau

Online mediabureau met ROTA Erkenning

Voor online campagnes zoekt je natuurlijk een mediabureau met veel ervaring in online marketing. PauwR is het eerste onafhankelijke online marketingbureau met een ROTA Erkenning. Onze online mediaplanners hebben jarenlange ervaring met het plannen van bannercampagnes, social media campagnes en met alle vormen van display advertising. Je online mediacampagne is bij ons dus in vertrouwde handen.

ROTA Erkenning

De stichting ROTA is een organisatie voor media-exploitanten en reclamebureaus. Bureaus komen voor een erkenning in aanmerking wanneer zij hebben aangetoond dat zij kunnen voldoen aan de criteria met betrekking tot professionaliteit en financiële zekerheid.  Deze criteria en andere voorwaarden en verplichtingen zijn vastgelegd in het Reglement Erkenningen. De erkenning kan worden beschouwd als een keurmerk. Bij de ROTA zijn circa 200 reclamebureaus aangesloten.

Voordelen

De voordelen van een ROTA erkenning voor de adverteerder zijn:

  • De ROTA erkenning staat voor professionaliteit en zekerheid. Op die manier wordt in de markt een onderscheid gemaakt tussen keurmerk bureaus en de vele andere bureaus en studio’s die in de markt opereren.
  • Het ROTA keurmerk geeft derhalve een kwalitatief oordeel over een bureau waardoor het bureau in de markt meer aanzien geniet.
  • Bureaus met een ROTA erkenning genieten bij de media-exploitanten een preferentiële positie in de vorm van kortingen en/of andere financiële en/of commerciële voordelen. Deze preferentiële positie is in de Regelen (artikel 18) vastgelegd.

Onze werkwijze

Wij starten uiteraard met het bepalen van de doelstellingen van je online campagne. Aan de hand daarvan stellen we een online mediaplan op, waarin we beschrijven op welke manier we verwachten je doelgroep het meest effectief en efficiënt te kunnen bereiken. Hierbij kunnen we onder meer de volgende kanalen inzetten: