Adverteren op Vergelijk.nl

Verkopen op Vergelijk.nl

Vergelijk.nl trekt maandelijks meer dan drie miljoen potentiële kopers. Het platform is bij uitstek interessant voor verkopers die een hoge service nastreven, omdat er niet alleen naar prijs gekeken wordt! Daarnaast houdt Vergelijk.nl sterk vast aan de onafhankelijkheid van haar diensten. Dit resulteert in een hoog vertrouwen van de consument!

Waarom via PauwR?

Bij PauwR bezitten we de specialistische kennis, ervaring en tools om een goede productfeed te ontwikkelen die ervoor zorgt dat jouw assortiment optimaal gepresenteerd wordt op Vergelijk.nl. Hierbij verrijken we de feed met extra productinformatie zodat deze voldoet aan alle vereisten van dit platform. Daarnaast optimaliseren onze specialisten jouw feed altijd op basis van de laatste ontwikkelingen en de beschikbare data. Hierdoor blijft de investering laag, behoud je maximale controle en haal je het maximale uit de vergelijker.

De voordelen:

  • Concurreer op gebied van service
  • Bereik meer dan 3 miljoen potentiële kopers per maand
  • Tarieven op basis van cost per click (CPC)
  • Zichtbaar bij publiek met hoge koopintentie
  • Realiseer meer bestellingen