Berichten

Google Chrome gaat advertenties blokkeren, en dat is geen fake news

Google blokkeert vanaf 15 februari 2018 bepaalde advertenties in Google Chrome. De techgigant kondigde dat recent aan in een persbericht. Zowel de desktop als de mobiele variant van de populaire browser voorziet Google binnenkort van een adblocker. Moet jij als online adverteerder bang zijn dat je advertenties binnenkort niet meer vertoond zullen worden?

Dit lijkt op het eerste gezicht een drastische beslissing van Google. Google Chrome heeft namelijk een marktaandeel van 60% in Nederland. Het toevoegen van een adblocker aan Google Chrome zal echter weinig tot geen impact hebben op adverteerders. De adblocker blokkeert alleen advertenties die niet voldoen aan de standaarden van de Coalition of Better Ads. Dit is een Amerikaanse organisatie die standaarden heeft opgesteld waar digitale advertenties aan moeten voldoen. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan dat advertenties paginavullend zijn, op een vervelende manier knipperen of ongevraagd video of audio afspelen.

Geen opdringerige advertenties meer in Google Chrome

Op de lange termijn is het besluit van Google een goede ontwikkeling voor de online advertentiemarkt. Zowel adverteerders, website-eigenaren als consumenten zijn gebaat bij advertenties die zich niet opdringen. Een klein aandeel adverteerders, voornamelijk actief in ‘grijze gebieden’, verpest het met irritante en schreeuwerige reclames voor online adverteerders die zich wel aan de spelregels houden. Waarom? Mensen die vaak ongepaste advertenties te zien krijgen zijn eerder geneigd om een adblocker te installeren. Deze adblockers blokkeren vaak álle advertenties, dus ook advertenties die wél relevant en gewenst zijn. Adverteerders en website-eigenaren lopen hierdoor inkomsten mis. Een van de gevolgen is dat steeds meer websites een paywall opzetten. Met een paywall betaalt de bezoeker voordat hij op de website kan komen. Iedere consument ervaart dit als zeer negatief.

Geen hinder voor de websitebezoeker

Doordat Chrome vanaf 15 februari opdringerige advertenties blokkeert, ondervinden mensen geen hinder meer van advertenties die zij als onprettig beschouwen. De koersverandering van Google zal door de meeste adverteerders en internetgebruikers met gejuich worden ontvangen. De Coalition of Better Ads organisatie heeft op haar website een overzicht geplaatst van negatieve advertentie-ervaringen. Jij hoeft je sowieso geen zorgen te maken. PauwR zorgt ervoor dat jouw advertenties voldoen aan de richtlijnen die zijn opgesteld door de Coalition of Better Ads. Jouw advertenties worden niet geblokkeerd door de nieuwe adblocker van Chrome!

Vragen? PauwR helpt jou graag

Wil jij meer weten over deze nieuwe koers van Google Chrome? Of ben je wellicht benieuwd of jouw advertenties wel aan de richtlijnen voldoen? Ik help je graag als je met dringende vragen zit of als je een advies wilt over hoe je digitale advertenties kunt inzetten vanaf 15 februari 2018. Ik ben te bereiken op pim@pauwr.nl.

Gegevensbescherming privacywet 2018 GDPR

Wat je NU moet weten over de GDPR, de nieuwe privacywet

Vanaf 25 mei 2018 wordt de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen door de Europa brede ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR). Deze privacywet is vanaf dan van toepassing voor iedere inwoner van de Europese Unie en ieder bedrijf dat in de EU gevestigd is. Het overtreden van de wet kan je duur komen te staan. In deze blog zetten we de belangrijkste wijzigingen voor je op een rijtje en bespreken we een aantal belangrijke actiepunten.

Voor wie is het van toepassing?

Alle organisaties moeten aan de GDPR voldoen. Er worden wel strengere eisen gesteld aan organisaties die veel persoonsgegevens verwerken. De GDPR is een vordering, geen richtlijn.

De grootste wijzigingen na invoering van de GDPR

De eisen met betrekking tot ‘privacy notices’ worden aangescherpt. Dit heeft invloed op:

  • De bewaartermijn van persoonlijke gegevens
  • Het tonen van contactgegevens van de organisatie
  • Het tonen van contactgegevens van de ‘Data Protection Officer’

https://www.pauwr.nl/wp-content/uploads/2017/09/GDPR privacywet 2018

Data Protection Officer (DPO) aanstellen

Verwerkt jouw organisatie de gegevens van meer dan 5.000 personen per jaar? Dan moet je vanaf 26 mei 2018 een ‘Data Protection Officer’ (DPO) aanstellen. Deze DPO moet onafhankelijk zijn en de veiligheid van de persoonsgegevens binnen jouw organisatie waarborgen. De DPO wordt geacht kennis te hebben van privacywetgeving, informatiebeveiliging en risicomanagement.

Privacy by Design verplicht

Naast het aanstellen van een Data Protection Officer wordt ook ‘Privacy by Design’ verplicht. Privacysettings moeten met de nieuwe Europese wet standaard op het hoogste niveau worden ingesteld. Eventuele privacy risico’s moeten vooraf worden onderzocht en de gevonden oplossing moet periodiek worden getest om te kijken of maatregelen nog voldoen.

Voordat je gegevens mag verwerken moet de persoon in kwestie expliciet en op basis van volledige informatie akkoord gaan. Voor kinderen jonger dan 13 jaar moet een voogd / ouder deze toestemming geven. Belangrijk is dat persoonlijke informatie altijd te verwijderen moet zijn (‘Right to be Forgotten’) en dat men persoonlijke informatie altijd kan downloaden (‘Right to Download’).

Praktische zaken & actiepunten GDPR voor bedrijven

Toestemming vragen

Personen moeten, voordat hun persoonsgegevens verwerkt mogen worden, hiervoor expliciet toestemming verlenen. Belangrijk is te weten dat toestemming verlenen gezien wordt als een actieve handeling. Dit houdt concreet in dat je geen ‘vooraf aangevinkte’ hokjes meer mag gebruiken. De vraag om toestemming moet daarnaast duidelijk, begrijpelijk en in eenvoudige taal worden gepresenteerd, zodat het voor iedereen begrijpelijk is. Vraag je toestemming voor meerdere doeleinden? Dat mag niet langer. Hier moet je apart naar vragen.

Om te controleren of binnen jouw organisatie alles volgens het boekje verloopt moet je de verkregen toestemming kunnen bewijzen. Data hiervan moet je dus goed bewaren. En last but not least; personen hebben altijd het recht om toestemming in te trekken. Je dient hen ook te wijzen op deze mogelijkheid.

Verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Allereerst moeten persoonsgegevens op een behoorlijke, rechtmatige en transparante manier worden verwerkt. Daarnaast mogen persoonsgegevens alleen voor een bepaald – uitdrukkelijk omschreven – doel worden verwerkt. Enkel die gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel mogen worden verwerkt. Deze gegevens moeten correct en actueel zijn.

Is identificatie niet meer nodig? Verwijder of anonimiseer persoonsgegevens dan. Heb je de gegevens nog wel nodig? Beveilig deze persoonsgegevens dan goed, bijvoorbeeld met een encryptie.

Transparantie

Binnen de wet staat transparantie voorop. Het is belangrijk dat je personen informeert over wat er met hun persoonsgegevens gebeurt; wederom in duidelijke en eenvoudige taal. Personen hebben recht op verzet, inzage en rectificatie van de data. Daarnaast hebben personen het recht:

  • Om vergeten te worden
  • Op overdraagbaarheid van data
  • Om verwerking te beperken
  • Om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen (inclusief direct marketing doeleinden)

Al deze rechten moeten in het privacy statement van jouw organisatie zijn opgenomen.

Administratieplicht

Tot slot ben je als organisatie, in het kader van de administratieplicht, verplicht aan te tonen dat je aan de GDPR voldoet. Belangrijk hierbinnen is dat jouw systeem zo ontworpen is dat de privacy van betrokkenen zo goed mogelijk beschermd wordt (‘Privacy by Design’). Daarnaast moeten de standaardinstellingen van het systeem zo privacyvriendelijk mogelijk worden ingericht en worden er niet meer data verzameld dan noodzakelijk (‘Privacy by Default’).

Een nieuwe wetgeving, GDPR wat nu?

In essentie moeten dus alle organisaties een dataregister bijhouden met daarin alle verwerkingen van persoonsgegevens. Ook moet de organisatie kijken naar welke verwerkingen er moeten worden doorgegeven aan Autoriteit Persoonsgegevens. Denk hierbij ook aan een procedure voor datalekken en een verwerkersovereenkomst met onderaannemers.

Wat is de rol van bureaus?

Bureaus voor e-mail, online marketing, reclame, media, webdevelopment e.d. vallen in de categorie ‘verwerkers’. Bij het inschakelen van verwerkers door de verwerkingsverantwoordelijke (de klant / adverteerder) is het belangrijkste uitgangspunt dat de verwerkers voldoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen bieden. Op deze manier is aan te tonen dat de verwerking aan de vereisten voldoen en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd.

GDPR, wat moet je nu doen?

Waar vraagt jouw bedrijf om toestemming? Zou je dat op andere plaatsen eigenlijk opnieuw moeten doen? Is jouw personeel al getraind en heb je een compliance procedure vastgelegd? Zet een volledig documentatiesysteem op om aan te tonen hoe jullie met de privacywet omgaan.

Loop de lijst met vereisten goed langs en voorkom problemen met de GDPR in 2018. Meer weten? Richt je dan tot een gespecialiseerde jurist.