Berichten

PauwR Fitness

Bij PauwR is het een sport om zoveel mogelijk te bewegen

Koffie halen ze bij digital marketingbureau PauwR op een andere verdieping en prullenbakken op werkkamers zijn uit den boze.

kingspan-bouwkennis-marketing-jaarprijs

Asbest kan het dak op met Kingspan Future Proof

Onze klant Kingspan heeft de prestigieuze Bouwkennis Marketing Jaarprijs 2017 gewonnen. Met het Kingspan Future Proof-concept geeft de specialist in duurzame bouwmaterialen een antwoord op het asbestprobleem in Nederland. De succesvolle Facebook campagne sloeg direct aan bij de doelgroep en resulteerde in veel online engagement en Word-of-Mouth.


Awardwinning Facebook campagne

kingspan-bouwkennis-marketing-jaarprijs

Social Media advertising

De doelgroep van het Future Proof concept zijn de agrariërs van Nederland. Hoe bereik je een zeer specifieke doelgroep die minder online georiënteerd is? Wij mochten voor Kingspan een inspirerende en informatieve social media campagne verzorgen voor deze hechte gemeenschap met als doel een contactaanvraag te realiseren. Facebook bleek het meest effectieve online middel te zijn om de ‘boer’ om de doelgroep op de juiste manier warm te maken voor het totaalconcept. We begonnen kleinschalig in de regio Winterswijk door de eerste boer die gebruikmaakte van Future Proof in een visueel concept aan het woord te laten. Om het zo intiem en realistisch mogelijk te maken. Na direct succes breidden wij de campagne gestaag in heel Nederland uit met onder meer ads met verschillende boodschappen over uitdagingen bij asbestsanering en persoonlijke ervaringen van boeren. Oh ja, fun fact: agrariërs zijn om half zes ’s ochtends het meest actief, net voor het koeien melken dus!

Bereik doelgroep

Met alle online ‘kingspanningen’ bereikten we in totaal 250.000 agrariërs, dat is vijf keer een volle Johan Cruijff ArenA! Ook de duizenden likes, shares en tags droegen bij aan de ruim 500 aanvragen die Kingspan ontving voor Future Proof. PauwR is er trots op dat we via Facebook een lastig te bereiken branche zeer effectief bereikten. De Facebook-campagne is nu een van de grootste drijvers voor het realiseren van afspraken voor Future Proof. Het intensieve contact tussen PauwR en Kingspan resulteerde in veel kennisdeling, waardoor we de doelgroep leerden begrijpen en op de juiste wijze konden analyseren en segmenteren.

Kingspan Future Proof

Asbest is in Nederland nog steeds een doorn in het oog. Wist je dat jaarlijks 600 mensen overleden aan de gevolgen van asbest? En dat aantal neemt spijtig genoeg nog elk jaar toe. De overheid besloot in 2015 dat asbestdaken per 2024 verboden zijn. In totaal ligt in Nederland momenteel voor zo’n 100 miljoen m2 aan asbestdaken in Nederland, dat is de oppervlakte van 15.000 voetbalvelden! Driekwart hiervan zit op agrarische gebouwen. Boeren met asbestdaken verkeren vaak in onzekerheid over de toekomstbestendigheid van hun bedrijf. Met Future Proof helpt Kingspan de agrarische sector om asbestdaken veilig te verwijderen en ze te vervangen door daken met zonnepanelen. Future Proof biedt een totaalconcept door samen te werken met gecertificeerde partijen en de agrariër te ontzorgen op het gebied van onderhoud, vergunningsaanvragen, financiering en installatie van de zonnepanelen. Kingspan laat met Future Proof zien dat de vervanging van de asbestdaken veilig, snel, betaalbaar en zonder stress voor de dieren mogelijk is.

kingspan-future-proof-PauwR-facebook-campagne

Ook aan de slag met Social Media marketing? Of heb jij ook een zeer specifieke of lastig te bereiken doelgroep? Check dan snel de awardwinnende case!

 

Gegevensbescherming privacywet 2018 GDPR

Wat je NU moet weten over de GDPR, de nieuwe privacywet

Vanaf 25 mei 2018 wordt de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen door de Europa brede ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR). Deze privacywet is vanaf dan van toepassing voor iedere inwoner van de Europese Unie en ieder bedrijf dat in de EU gevestigd is. Het overtreden van de wet kan je duur komen te staan. In deze blog zetten we de belangrijkste wijzigingen voor je op een rijtje en bespreken we een aantal belangrijke actiepunten.

Voor wie is het van toepassing?

Alle organisaties moeten aan de GDPR voldoen. Er worden wel strengere eisen gesteld aan organisaties die veel persoonsgegevens verwerken. De GDPR is een vordering, geen richtlijn.

De grootste wijzigingen na invoering van de GDPR

De eisen met betrekking tot ‘privacy notices’ worden aangescherpt. Dit heeft invloed op:

 • De bewaartermijn van persoonlijke gegevens
 • Het tonen van contactgegevens van de organisatie
 • Het tonen van contactgegevens van de ‘Data Protection Officer’

https://www.pauwr.nl/wp-content/uploads/2017/09/GDPR privacywet 2018

Data Protection Officer (DPO) aanstellen

Verwerkt jouw organisatie de gegevens van meer dan 5.000 personen per jaar? Dan moet je vanaf 26 mei 2018 een ‘Data Protection Officer’ (DPO) aanstellen. Deze DPO moet onafhankelijk zijn en de veiligheid van de persoonsgegevens binnen jouw organisatie waarborgen. De DPO wordt geacht kennis te hebben van privacywetgeving, informatiebeveiliging en risicomanagement.

Privacy by Design verplicht

Naast het aanstellen van een Data Protection Officer wordt ook ‘Privacy by Design’ verplicht. Privacysettings moeten met de nieuwe Europese wet standaard op het hoogste niveau worden ingesteld. Eventuele privacy risico’s moeten vooraf worden onderzocht en de gevonden oplossing moet periodiek worden getest om te kijken of maatregelen nog voldoen.

Voordat je gegevens mag verwerken moet de persoon in kwestie expliciet en op basis van volledige informatie akkoord gaan. Voor kinderen jonger dan 13 jaar moet een voogd / ouder deze toestemming geven. Belangrijk is dat persoonlijke informatie altijd te verwijderen moet zijn (‘Right to be Forgotten’) en dat men persoonlijke informatie altijd kan downloaden (‘Right to Download’).

Praktische zaken & actiepunten GDPR voor bedrijven

Toestemming vragen

Personen moeten, voordat hun persoonsgegevens verwerkt mogen worden, hiervoor expliciet toestemming verlenen. Belangrijk is te weten dat toestemming verlenen gezien wordt als een actieve handeling. Dit houdt concreet in dat je geen ‘vooraf aangevinkte’ hokjes meer mag gebruiken. De vraag om toestemming moet daarnaast duidelijk, begrijpelijk en in eenvoudige taal worden gepresenteerd, zodat het voor iedereen begrijpelijk is. Vraag je toestemming voor meerdere doeleinden? Dat mag niet langer. Hier moet je apart naar vragen.

Om te controleren of binnen jouw organisatie alles volgens het boekje verloopt moet je de verkregen toestemming kunnen bewijzen. Data hiervan moet je dus goed bewaren. En last but not least; personen hebben altijd het recht om toestemming in te trekken. Je dient hen ook te wijzen op deze mogelijkheid.

Verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Allereerst moeten persoonsgegevens op een behoorlijke, rechtmatige en transparante manier worden verwerkt. Daarnaast mogen persoonsgegevens alleen voor een bepaald – uitdrukkelijk omschreven – doel worden verwerkt. Enkel die gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel mogen worden verwerkt. Deze gegevens moeten correct en actueel zijn.

Is identificatie niet meer nodig? Verwijder of anonimiseer persoonsgegevens dan. Heb je de gegevens nog wel nodig? Beveilig deze persoonsgegevens dan goed, bijvoorbeeld met een encryptie.

Transparantie

Binnen de wet staat transparantie voorop. Het is belangrijk dat je personen informeert over wat er met hun persoonsgegevens gebeurt; wederom in duidelijke en eenvoudige taal. Personen hebben recht op verzet, inzage en rectificatie van de data. Daarnaast hebben personen het recht:

 • Om vergeten te worden
 • Op overdraagbaarheid van data
 • Om verwerking te beperken
 • Om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen (inclusief direct marketing doeleinden)

Al deze rechten moeten in het privacy statement van jouw organisatie zijn opgenomen.

Administratieplicht

Tot slot ben je als organisatie, in het kader van de administratieplicht, verplicht aan te tonen dat je aan de GDPR voldoet. Belangrijk hierbinnen is dat jouw systeem zo ontworpen is dat de privacy van betrokkenen zo goed mogelijk beschermd wordt (‘Privacy by Design’). Daarnaast moeten de standaardinstellingen van het systeem zo privacyvriendelijk mogelijk worden ingericht en worden er niet meer data verzameld dan noodzakelijk (‘Privacy by Default’).

Een nieuwe wetgeving, GDPR wat nu?

In essentie moeten dus alle organisaties een dataregister bijhouden met daarin alle verwerkingen van persoonsgegevens. Ook moet de organisatie kijken naar welke verwerkingen er moeten worden doorgegeven aan Autoriteit Persoonsgegevens. Denk hierbij ook aan een procedure voor datalekken en een verwerkersovereenkomst met onderaannemers.

Wat is de rol van bureaus?

Bureaus voor e-mail, online marketing, reclame, media, webdevelopment e.d. vallen in de categorie ‘verwerkers’. Bij het inschakelen van verwerkers door de verwerkingsverantwoordelijke (de klant / adverteerder) is het belangrijkste uitgangspunt dat de verwerkers voldoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen bieden. Op deze manier is aan te tonen dat de verwerking aan de vereisten voldoen en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd.

GDPR, wat moet je nu doen?

Waar vraagt jouw bedrijf om toestemming? Zou je dat op andere plaatsen eigenlijk opnieuw moeten doen? Is jouw personeel al getraind en heb je een compliance procedure vastgelegd? Zet een volledig documentatiesysteem op om aan te tonen hoe jullie met de privacywet omgaan.

Loop de lijst met vereisten goed langs en voorkom problemen met de GDPR in 2018. Meer weten? Richt je dan tot een gespecialiseerde jurist.

mobile proof

Mobiel wordt steeds belangrijker! Is jouw mobiele site al ‘future proof’?

Hoe presteert jouw mobiele website? Heb je daar wel eens specifiek naar gekeken? Het gebruik van mobiele devices neemt ieder jaar toe. Een gemiddelde Nederlander gebruikt zijn telefoon zelfs drie uur (!) per dag. Dat is meer dan het aantal uren dat we gemiddeld voor de televisie doorbrengen. Een geoptimaliseerde mobiele gebruikerservaring is daarom van essentieel belang, weet ook Google. Niet voor niets introduceerde Google enkele maanden geleden ‘mobile first indexing’. Een flinke verandering met mogelijk grote gevolgen voor de ranking van jouw pagina’s! Is jouw website er klaar voor?

Niet de desktop versie, maar mobiele pagina wordt leidend

De ranking van Google wordt momenteel nog grotendeels bepaald op basis van de desktopversie van een pagina. Dat is gek, want de meeste mensen gebruiken Google via hun mobiel. Daarom is Google dit aan het omdraaien: niet de desktopversie wordt leidend voor het bepalen van de ranking, maar juist de mobiele pagina.

Mobile first houdt zoekresultaten relevant

Google wil de zoekresultaten namelijk zo relevant mogelijk houden. Verschilt de inhoud van jouw mobiele website met die van de desktop versie? Dan wordt momenteel de desktopversie gebruikt voor het bepalen van de ranking, terwijl een gebruiker op mobiel de mobiele versie van een pagina te zien krijgt. Met mobile first indexing komt daar verandering in. De inhoud op jouw mobiele site wordt dan gebruikt ten behoeve van de indexering. In 2018 zal mobile first indexing doorgevoerd worden. Je hebt dus nog de tijd om jouw website hierop voor te bereiden.

Wat zijn de consequenties voor jouw ranking?

Werk je met een responsive website? Dan kun je opgelucht ademhalen. De inhoud van de mobiele weergave van jouw website verschilt dan namelijk niet met desktop versie. Heb jij een aparte mobiele website waarbij de inhoud anders is? Dan kan dit consequenties hebben voor de ranking wanneer de mobiele versie van je site leading wordt.

Hoe bereid jij jezelf voor op deze verschuiving naar mobiel?

Hoe bereid jij jezelf voor op de verschuiving van desktop naar mobiel die momenteel in volle gang is? Wij geven je graag een aantal tips:

 • Zorg voor een consistente gebruikerservaring
  Ongeacht met welk device jouw website wordt bezocht. Houd de inhoud van je mobiele website gelijk met die van de desktop versie.
 • Optimaliseer de pagina snelheid van je mobiele website
  Page speed is al langer een belangrijke ranking factor van Google en zeker voor mobiele websites van groot belang.
 • Zorg voor een optimale mobiele gebruikerservaring
  Zijn alle functies van jouw website ook op mobiel goed te gebruiken?

Mobiele sites optimalisatie rapport

Kun je wel wat hulp gebruiken met de optimalisatie van de mobiele ervaring en prestaties van jouw website? Of wil je weten of jouw website future proof is? Dan ondersteunen wij je graag. De professionals van PauwR stellen graag een Mobiele Sites optimalisatie rapport voor je op. In dit rapport analyseren we de huidige situatie van jouw mobiele website op gebieden als page speed, gebruiksvriendelijkheid en conversie optimalisatie. We behandelen concrete verbeterpunten en aanbevelingen waarmee jij direct aan de slag kunt om je site ‘mobile proof’ te maken.

Neem contact op met één van onze mobile sites specialisten

Twee van onze specialisten – Anouk en Sander –  beschikken al over de nieuwe mobile sites certificering van Google! Wil je meer weten of heb je vragen over deze blog? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met ons Optimization Team. Je bereikt onze specialisten via advies@pauwr.nl of 020 262 03 32.

 

Position Zero featured snippets Google

Val op met Positie Zero in organische zoekresultaten van Google

Positie 0 (Zero) is een nieuwe term die wordt gebruikt voor ‘featured snippets’. Wat is het en hoe kan het relevant zijn voor jouw organische posities? Lees in dit blog hoe je jouw content hierop aanpast in drie stappen.

Wat zijn featured snippets?

Een featured snippet geeft antwoord op de vraag die een gebruiker stelt in een zoekmachine. Een featured snippet bevat het antwoord op de vraag van de gebruiker, de URL van de desbetreffende pagina en een titel. Deze resultaten worden weergegeven boven de organische zoekresultaten, namelijk op ‘positie nul’. Dit antwoord wordt weergegeven in een kader waardoor het resultaat enorm opvalt. Featured snippets worden niet boven betaalde zoekresultaten vertoond.

Hoe werkt een featured snippet dan eigenlijk? Google gaat op zoek naar de website die het beste antwoord geeft op de vraag van de gebruiker. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende factoren. Welke factoren dit zijn wordt bij stap 3 nader toegelicht.

Voorbeelden van featured snippets

Benieuwd naar hoe een featured snippet eruit ziet? Hieronder geven we enkele voorbeelden. De meest voorkomende featured snippet is het ‘alinea type’:

alinea type featured snippet

 

Een andere vorm van een featured snippet is het ‘lijst type’. Deze komt minder vaak voor dan het eerstgenoemde voorbeeld. Bij dit type snippet wordt aan de hand van een reeks stappen een bepaalde taak uitgevoerd. Tevens bevat het een afbeelding over de zoekopdracht van de gebruiker.

lijst type featured snippet

Hoe moet je een featured snippet toepassen?

Nu weet je wat een featured snippet is. Maar hoe ga je dit toepassen? We maken het je in de volgende drie stappen duidelijk zodat ook jij kunt gaan scoren met organische zoekresultaten.

Stap 1: Begrijp de kansen voor jouw website

Featured snippets zijn niet voor alle bedrijven relevant. Wanneer je een lokaal bedrijf hebt dan zijn featured snippets minder relevant en kun je beter focussen op lokale zoekmachine optimalisatie. Wanneer je echter in een markt actief bent waar gebruikers veel vragen hebben over het product, dan is het zeer zinvol. Voorbeelden van deze markten zijn de gezondheids- en financiële markt. Per bedrijf dien je dan ook op zoek te gaan naar die vragen die men over jouw product of dienst zou kunnen stellen. Voordat je begint moet je kijken welke zoekwoorden relevant zijn om te gebruiken. Zoek hierbij naar vraag georiënteerde zoekwoorden. Het is belangrijk dat je constant op zoek gaat naar nieuwe relevante vraag georiënteerde zoekwoorden. Dit kan namelijk elke week weer anders zijn. In stap 2 wordt toegelicht hoe je dit kunt doen

Stap 2: Vind relevante zoekwoorden

Nu je beter inzicht hebt in welk type zoekwoorden je dient te gebruiken, gaan we op zoek naar deze zoekwoorden. Enkele belangrijke woorden die je kunt gebruiken in combinatie met andere zoekwoorden zijn: hoe, wat, waar en waarom. Een voorbeeld hiervan is: hoe moet ik mijn band plakken? Je moet dus rekening houden met de vragen die de gebruiker kan stellen. Je kunt answerthepublic.com gebruiken om een lijst te krijgen van de vragen die over een bepaald onderwerp gesteld worden.

google suggest zoekwoord adverteren

Stap 3: Vergroot de kansen voor potentiële featured snippets

Wanneer je een bestaande pagina of een nieuwe pagina aanpast, houd dan rekening met schone HTML-codes en tagging die Google kan begrijpen. Wat verder nog heel erg belangrijk is, is dat je antwoord geeft op de vraag en een positieve gebruikerservaring op de website creëert. Voorbeelden van KPI’s om de gebruikservaring inzichtelijk te maken zijn de bouncerate en de gemiddelde sessieduur. Dit kun je aan de hand van Conversie Optimalisatie verbeteren.

Het onderstaande model vergroot de kans dat je featured snippet geselecteerd wordt door Google. De ‘Inverted Pyramid Method’ komt oorspronkelijk uit de journalistiek, maar helpt jou zeker op weg om structuur en prioriteiten in je tekst aan te brengen.

inverted pyramid journalism

(Bron: Inverted Pyramid)

Communiceren met Google

Tot slot kun je Google op weg helpen door middels Schema.org markup code extra informatie mee te geven over jouw pagina. Wat kan Google hier vinden? Welk onderwerp betreft het? Denk bijvoorbeeld aan het opnemen van een uitgebreid antwoord om Positie Zero te behalen waarbij je de markup code voor FAQ toevoegt.

Wil je aan de slag met featured snippets? Neem dan contact op met ons Optimization Team en haal meer uit je organische zoekresultaten. Bereik onze specialisten via advies@pauwr.nl of 020 262 03 32.

pauwr-voice-search-optimalisatie

Hoe bereid jij jouw website voor op Voice Search? Lees hier de belangrijkste tips!

Google Assistant, een app voor voice search, is vanaf nu ook te gebruiken in Nederland. Ook al is de app nu enkel nog Engelstalig en voor Android beschikbaar, we kunnen niet meer om voice search heen. Op dit moment is 6% van de zoekopdrachten in Nederland middels voice search. Ter vergelijking, wereldwijd ligt dit percentage op 20%. Google verwacht dat in 2020 25% van de zoekopdrachten in Nederland voice search opdrachten zijn.  Wil jij weten waar je rekening mee moet houden? Lees in dit blog de belangrijkste tips om jouw website klaar te stomen voor voice search.

Google heeft zich de afgelopen jaren niet voor niets bezig gehouden met Google RankBrain. RankBrain herkent de relatie tussen bepaalde onderwerpen en woorden. Google heeft bekend gemaakt dat hun spraakherkenning zelfs nog maar 8% van de zoekopdrachten niet begrijpt. Door het toenemende gebruik van voice search verandert ons zoekgedrag. Het belang van specifieke zoekwoorden wordt steeds kleiner. Het belang van langere, specifiekere vragen en natuurlijke zinnen wordt namelijk groter.

Wat betekent voice search voor SEO?

Voor een spraakgedreven zoekopdracht gebruiken we volledige zinnen. De robotachtige korte zoekopdrachten zullen dus steeds verder afnemen. De eerste stap die voor voice search optimalisatie gezet dient te worden is het achterhalen van de gebruiksintentie. Hoe zal jouw doelgroep anders zoeken tijdens een spraakgedreven zoekopdracht dan een geschreven zoekopdracht? Hiervoor is het belangrijk te beseffen dat men spraakgedreven zoekopdrachten veelal uitvoert op het moment dat men echt iets nodig heeft, bijvoorbeeld het bellen van een bedrijf.

Gebruiksintentie van voice search

Hoe achterhaal je of de gebruiksintentie anders is door voice search? En hoe verschillen die zoekopdrachten dan? Laat ik je met een voorbeeld op weg helpen.

“Tom zit op de bank TV te kijken. Hij ziet een commercial voorbij komen over tanden bleken. Hij vraagt zich af wat het risico is van tanden bleken. Zou hij dit in een zoekmachine intypen, dan zou zijn zoekopdracht waarschijnlijk zijn ‘risico tanden bleken’. Echter maakt hij nu gebruik van voice search en hij spreekt in ‘wat is het risico van tanden bleken’. Zorg er dus voor dat deze vraag (en het antwoord) letterlijk op jouw website te vinden is.”

Een ander voorbeeld is een zoekopdracht tijdens het koken. Dit voorbeeld geeft goed aan dat de gebruiksintentie kan verschillen. Met het toenemende gebruik van voice search zien we vaak dat spraakgedreven opdrachten veel on-the-spot zijn, bijvoorbeeld tijdens het TV kijken, kletsen met vrienden of tijdens het koken.

“Op het moment dat je staat te koken, en je vraagt je af hoe je weet wanneer je aardappels gaar zijn, dan wil je snel en concreet antwoord. Ah, voice search is hier perfect voor! ‘Google, hoe weet ik wanneer mijn aardappels gaar zijn?’ En je krijgt direct je antwoord, zonder te hoeven zoeken tussen alle zoekresultaten, zodat je jouw aardappels op tijd kunt afgieten, voordat het aardappelpuree is geworden: ‘Aardappels moeten ongeveer 15 minuten gaar koken. Ze zijn gaar als je er in kunt prikken met een vork’. Zo, je kunt weer met een gerust hart verder koken.”

Heb jij achterhaald wat de gebruiksintentie van jouw doelgroep is? En hoe deze zoekopdrachten verschillen van de getypte zoekopdrachten? Met deze kennis kun je de webpagina’s optimaliseren zodat deze zoekwoorden en zoekwoordcombinaties onderdeel uitmaken van jouw content.

Een voorbeeld van optimalisatie van je website voor voice search leg ik uit aan de hand van Zalando. Onderstaand vind je een screenshot van hun FAQ. De eerste cirkel toont een goede, volledige vraag ‘hoe neem ik contact op met Zalando’. Echter, ‘maattabel heren bovenkleding’ is, zoals je misschien al direct opviel, geen vraag. Dit is een mooi voorbeeld van een korte en krachtige zoekterm die wordt ingetypt.

PauwR FAQ Optimalisatie voor Voice Search

Optimaliseer jouw veelgestelde vragen volgens spraakgedreven zoekopdrachten. Google robots zijn slim genoeg om de volledige vragen op jouw website te koppelen aan de getypte zoekopdrachten, andersom is echter lastiger.

Optimalisatie van websites

Hoe ga je nu aan de slag met het optimaliseren van de website voor voice-search? Houd dit simpele stappenplan voor ogen en optimaliseer stapsgewijs jouw website.

1. Gebruik conversatie gerichte longtail zoekwoorden

Voice search zoekopdrachten gaan over hele zinnen. Op deze langere, specifiekere zoekopdrachten moeten jouw longtail zoekwoorden dus gefocust zijn.

2. Formuleer mogelijk veelgestelde vragen

Denk je goed in welke vragen bezoekers mogelijk kunnen stellen. Vraag dit desnoods na via kennissen of klanten. Controleer vervolgens waar zoekvolume op zit middels een zoekwoordenonderzoek. Nu kun jij die longtail zoekwoorden opnemen op je website in bijvoorbeeld de ‘veelgestelde vragen’ of ‘FAQ’ sectie.

3. Raak vertrouwd met schema.org markup codes

Wil je zoekmachines een handje helpen om de content op jouw website te begrijpen? Maak dan gebruik van schema.org markup codes, ook wel ‘rich snippets’ genoemd. Zoekmachines begrijpen deze codetaal, dus kun je hen uitleggen dat een blog een blog is, en dat een product een product is. Dit verhoogt jouw kansen om beter te ranken.

Indien je hulp nodig hebt bij het klaarstomen van jouw website voor de generatie ‘spraakgedreven zoekers’ onder ons, dan staan mijn collega SEO-specialisten en ik altijd voor je klaar!

Mobiele Website Optimalisatie - Techniek Design en Usability

In 5 stappen naar een mobielvriendelijk website design

In de trein check ik Facebook, Instagram en mijn e-mail. Dan schiet mij te binnen dat ik eigenlijk nog een nieuwe sportbroek moet bestellen. Ik begin in mijn browser te Googlen en bekijk de organische en Shopping resultaten. Ik zie een mooie broek en kom op een website terecht waar het lettertype erg klein is. Uhm oké, hier heb ik geen zin in. Ik ga direct terug naar de zoekresultaten en bekijk een andere website. Lees meer

Team PauwR op bezoek bij Google

Kennisdeling Google HQ: See, think, go Dublin!

Je hebt hem vast wel gezien, die ontzettend grappige film ‘The Internship’ uit 2013 over twee volwassen mannen die stage gaan lopen bij het hoofdkantoor van Google omdat hun sales carrière is gesloopt door het digitale tijdperk. Niet gezien? Zeker doen (kun je lachen). Nu was het de beurt van vier gemotiveerde junior Digital Marketeers van PauwR om inspiratie en kennis op te doen tijdens een driedaagse training op het Europese hoofdkantoor van Google in Dublin.

Bij aankomst stappen we in een taxi waarvan de taxichauffeur natuurlijk praat over ‘pints’. Hij geeft als tip dat het enige wat gratis is in Ierland het kraanwater is. Weten we ook gelijk weer dat we uit de kraan kunnen drinken hier. Thanks mate! Op naar Google voor de kickoff van de Google Talent Factory. Het kantoor in Dublin bestaat uit 6 grote gebouwen waarvan de meest belangrijke zijn verbonden met een indrukwekkend verlichte loopbrug op de 2e etage boven de straat. Eerste indruk: Ja, het Google kantoor is echt zo gaaf, kleurrijk, verzorgd en gek als in de film.

Klantgesprekken

We beginnen de eerste dag met een sessie over klantgesprekken. Vervolgens ontvangen we een fictieve briefing en presenteren onze ‘aanpak’ aan deze fictieve klant. Een kickoff waarbij we direct in het diepe werden gegooid en we ontzettend veel inzichten kregen. Na een intensieve eerste middag is het tijd voor die ‘pint’ waar onze taxichauffeur het over had. Op naar het Temple Bar District, waar alle Ierse pubs te vinden zijn. We aten een Irish Stew met een goed glas Guinness. Om de eerste avond af te sluiten dronken we nog een biertje in Thé Temple Bar – een van de eerste pubs in het gebied – waar echte Ierse livemuziek werd gespeeld.

Google HQ Dublin - PauwR Digital Marketing

Leer en inspireer

Dag twee stond in het teken van Google-kennis. Allereerst kregen we een training over ‘Measure, Attribute en Invest’. Een klant vraagt vaak ‘hoe veel aankopen krijg ik nou via YouTube, AdWords, etc.’. Dit geeft je echter verkeerde KPI’s. Waar het dan wel om gaat? Probeer altijd gebruik te maken van data gedreven attributie. Hoe dit werkt leg ik graag uit aan de hand van een huwelijk. Stel, je maakt gebruik van het ‘last click model’, waarbij alle waarde van een conversie wordt toegekend aan de laatste gebeurtenis (click), in dit geval het einddoel trouwen. Een andere optie is het toekennen van alle waarde aan de eerste klik (‘first click model’), in dit geval de eerste tinderdate. Nu mis je in beide gevallen heel veel tussenstappen. Althans, ik hoop dat je niet na 1 tinderdate gaat trouwen ;-). Je hoort dus gebruik te maken van een Data Driven Attribution Model, waarbij elke stap, namelijk alle dates, het aanzoek én het huwelijk, waarde toegekend krijgen.

Daarnaast stond natuurlijk ook het belang van een mobiele website en de ‘multi screen’ consument centraal. Een update over de belangrijke elementen om mobiel geoptimaliseerd te zijn komt in mijn volgende blog.

Kennis als basis van ontwikkeling

Ook kregen we een diepgaande training over doelgroep strategieën (Search Audience), Full Funnel Marketing en Programmatic Buying (DoubleClick). Naast een ervaring rijker, kwamen wij dus ook als een volgezogen spons met kennis thuis. Het gehele PauwR-team is nu bij Google in Dublin geweest, het Europese HQ. Als team hebben we daarom dezelfde mindset en visie, denken we out-of-the-box en blijven we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Wil jij je bedrijf ook verder ontwikkelen? Neem contact op met onze Digital Marketing Specialisten via 020 – 262 0332 of vul ons contactformulier in.

Let’s see (awareness), think (consideration) and do (purchase), what we’ve learned from Google!