Team Expert

Expert kiest PauwR voor digitale marketingstrategie en -uitvoering

Expert heeft voor PauwR gekozen voor de strategie en uitvoering van haar digitale marketing.

PauwR en Flow.ai combineren krachten voor ontwikkelen chatbots

Digital marketingbureau PauwR en chatbot-expert Flow.ai gaan samenwerken om adverteerders nog beter te ondersteunen op het gebied van chatbots.

Nominaties Dutch Search Awards 2017

4 nominaties voor Dutch Search Awards 2017!

Met campagnes voor Hero Baby, Kingspan Energy en Melitta heeft PauwR maar liefst 4 nominaties binnengehaald bij de Dutch Search Awards 2017. Vorig jaar wist PauwR beslag te leggen op één van de allereerste Dutch Search Awards met deze case voor Verzekeruzelf.

Voor Hero Baby hebben we samen met Burst (ontwikkeling) en Don’t Say Nothing (concept) het contentplatform Mama is Alles succesvol gelanceerd. Voor Kingspan Energy wisten we impact te maken door agrariërs te bereiken via Facebook en hen aan te zetten tot het opnemen van contact. Deze campagne won eerder dit jaar al de Bouwkennis Marketing Jaarprijs 2017!

De Melitta campagne voor de Caffeo CI is in maar liefst twee categorieën genomineerd. Zowel ‘Beste Videocampagne’ als ‘Beste Social in Search’, de categorie die we vorig jaar al wisten te winnen. De campagne viel eerder al op met nominaties voor De Bonk en een prestigieuze DIA Award.

Op donderdag 23 november weten we of we één of meer nominaties hebben weten om te zetten in een nieuwe award. Dat zou een mooi toetje zijn, al blijven de uiteindelijke resultaten van de campagnes en de waardering van onze klanten voor ons het belangrijkst.

Nominaties Dutch Search Awards 2017

kingspan-bouwkennis-marketing-jaarprijs

Asbest kan het dak op met Kingspan Future Proof

Onze klant Kingspan heeft de prestigieuze Bouwkennis Marketing Jaarprijs 2017 gewonnen. Met het Kingspan Future Proof-concept geeft de specialist in duurzame bouwmaterialen een antwoord op het asbestprobleem in Nederland. De succesvolle Facebook campagne sloeg direct aan bij de doelgroep en resulteerde in veel online engagement en Word-of-Mouth.


Awardwinning Facebook campagne

kingspan-bouwkennis-marketing-jaarprijs

Social Media advertising

De doelgroep van het Future Proof concept zijn de agrariërs van Nederland. Hoe bereik je een zeer specifieke doelgroep die minder online georiënteerd is? Wij mochten voor Kingspan een inspirerende en informatieve social media campagne verzorgen voor deze hechte gemeenschap met als doel een contactaanvraag te realiseren. Facebook bleek het meest effectieve online middel te zijn om de ‘boer’ om de doelgroep op de juiste manier warm te maken voor het totaalconcept. We begonnen kleinschalig in de regio Winterswijk door de eerste boer die gebruikmaakte van Future Proof in een visueel concept aan het woord te laten. Om het zo intiem en realistisch mogelijk te maken. Na direct succes breidden wij de campagne gestaag in heel Nederland uit met onder meer ads met verschillende boodschappen over uitdagingen bij asbestsanering en persoonlijke ervaringen van boeren. Oh ja, fun fact: agrariërs zijn om half zes ’s ochtends het meest actief, net voor het koeien melken dus!

Bereik doelgroep

Met alle online ‘kingspanningen’ bereikten we in totaal 250.000 agrariërs, dat is vijf keer een volle Johan Cruijff ArenA! Ook de duizenden likes, shares en tags droegen bij aan de ruim 500 aanvragen die Kingspan ontving voor Future Proof. PauwR is er trots op dat we via Facebook een lastig te bereiken branche zeer effectief bereikten. De Facebook-campagne is nu een van de grootste drijvers voor het realiseren van afspraken voor Future Proof. Het intensieve contact tussen PauwR en Kingspan resulteerde in veel kennisdeling, waardoor we de doelgroep leerden begrijpen en op de juiste wijze konden analyseren en segmenteren.

Kingspan Future Proof

Asbest is in Nederland nog steeds een doorn in het oog. Wist je dat jaarlijks 600 mensen overleden aan de gevolgen van asbest? En dat aantal neemt spijtig genoeg nog elk jaar toe. De overheid besloot in 2015 dat asbestdaken per 2024 verboden zijn. In totaal ligt in Nederland momenteel voor zo’n 100 miljoen m2 aan asbestdaken in Nederland, dat is de oppervlakte van 15.000 voetbalvelden! Driekwart hiervan zit op agrarische gebouwen. Boeren met asbestdaken verkeren vaak in onzekerheid over de toekomstbestendigheid van hun bedrijf. Met Future Proof helpt Kingspan de agrarische sector om asbestdaken veilig te verwijderen en ze te vervangen door daken met zonnepanelen. Future Proof biedt een totaalconcept door samen te werken met gecertificeerde partijen en de agrariër te ontzorgen op het gebied van onderhoud, vergunningsaanvragen, financiering en installatie van de zonnepanelen. Kingspan laat met Future Proof zien dat de vervanging van de asbestdaken veilig, snel, betaalbaar en zonder stress voor de dieren mogelijk is.

kingspan-future-proof-PauwR-facebook-campagne

Ook aan de slag met Social Media marketing? Of heb jij ook een zeer specifieke of lastig te bereiken doelgroep? Check dan snel de awardwinnende case!

 

Gegevensbescherming privacywet 2018 GDPR

Wat je NU moet weten over de GDPR, de nieuwe privacywet

Vanaf 25 mei 2018 wordt de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen door de Europa brede ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR). Deze privacywet is vanaf dan van toepassing voor iedere inwoner van de Europese Unie en ieder bedrijf dat in de EU gevestigd is. Het overtreden van de wet kan je duur komen te staan. In deze blog zetten we de belangrijkste wijzigingen voor je op een rijtje en bespreken we een aantal belangrijke actiepunten.

Voor wie is het van toepassing?

Alle organisaties moeten aan de GDPR voldoen. Er worden wel strengere eisen gesteld aan organisaties die veel persoonsgegevens verwerken. De GDPR is een vordering, geen richtlijn.

De grootste wijzigingen na invoering van de GDPR

De eisen met betrekking tot ‘privacy notices’ worden aangescherpt. Dit heeft invloed op:

  • De bewaartermijn van persoonlijke gegevens
  • Het tonen van contactgegevens van de organisatie
  • Het tonen van contactgegevens van de ‘Data Protection Officer’

https://www.pauwr.nl/wp-content/uploads/2017/09/GDPR privacywet 2018

Data Protection Officer (DPO) aanstellen

Verwerkt jouw organisatie de gegevens van meer dan 5.000 personen per jaar? Dan moet je vanaf 26 mei 2018 een ‘Data Protection Officer’ (DPO) aanstellen. Deze DPO moet onafhankelijk zijn en de veiligheid van de persoonsgegevens binnen jouw organisatie waarborgen. De DPO wordt geacht kennis te hebben van privacywetgeving, informatiebeveiliging en risicomanagement.

Privacy by Design verplicht

Naast het aanstellen van een Data Protection Officer wordt ook ‘Privacy by Design’ verplicht. Privacysettings moeten met de nieuwe Europese wet standaard op het hoogste niveau worden ingesteld. Eventuele privacy risico’s moeten vooraf worden onderzocht en de gevonden oplossing moet periodiek worden getest om te kijken of maatregelen nog voldoen.

Voordat je gegevens mag verwerken moet de persoon in kwestie expliciet en op basis van volledige informatie akkoord gaan. Voor kinderen jonger dan 13 jaar moet een voogd / ouder deze toestemming geven. Belangrijk is dat persoonlijke informatie altijd te verwijderen moet zijn (‘Right to be Forgotten’) en dat men persoonlijke informatie altijd kan downloaden (‘Right to Download’).

Praktische zaken & actiepunten GDPR voor bedrijven

Toestemming vragen

Personen moeten, voordat hun persoonsgegevens verwerkt mogen worden, hiervoor expliciet toestemming verlenen. Belangrijk is te weten dat toestemming verlenen gezien wordt als een actieve handeling. Dit houdt concreet in dat je geen ‘vooraf aangevinkte’ hokjes meer mag gebruiken. De vraag om toestemming moet daarnaast duidelijk, begrijpelijk en in eenvoudige taal worden gepresenteerd, zodat het voor iedereen begrijpelijk is. Vraag je toestemming voor meerdere doeleinden? Dat mag niet langer. Hier moet je apart naar vragen.

Om te controleren of binnen jouw organisatie alles volgens het boekje verloopt moet je de verkregen toestemming kunnen bewijzen. Data hiervan moet je dus goed bewaren. En last but not least; personen hebben altijd het recht om toestemming in te trekken. Je dient hen ook te wijzen op deze mogelijkheid.

Verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Allereerst moeten persoonsgegevens op een behoorlijke, rechtmatige en transparante manier worden verwerkt. Daarnaast mogen persoonsgegevens alleen voor een bepaald – uitdrukkelijk omschreven – doel worden verwerkt. Enkel die gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel mogen worden verwerkt. Deze gegevens moeten correct en actueel zijn.

Is identificatie niet meer nodig? Verwijder of anonimiseer persoonsgegevens dan. Heb je de gegevens nog wel nodig? Beveilig deze persoonsgegevens dan goed, bijvoorbeeld met een encryptie.

Transparantie

Binnen de wet staat transparantie voorop. Het is belangrijk dat je personen informeert over wat er met hun persoonsgegevens gebeurt; wederom in duidelijke en eenvoudige taal. Personen hebben recht op verzet, inzage en rectificatie van de data. Daarnaast hebben personen het recht:

  • Om vergeten te worden
  • Op overdraagbaarheid van data
  • Om verwerking te beperken
  • Om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen (inclusief direct marketing doeleinden)

Al deze rechten moeten in het privacy statement van jouw organisatie zijn opgenomen.

Administratieplicht

Tot slot ben je als organisatie, in het kader van de administratieplicht, verplicht aan te tonen dat je aan de GDPR voldoet. Belangrijk hierbinnen is dat jouw systeem zo ontworpen is dat de privacy van betrokkenen zo goed mogelijk beschermd wordt (‘Privacy by Design’). Daarnaast moeten de standaardinstellingen van het systeem zo privacyvriendelijk mogelijk worden ingericht en worden er niet meer data verzameld dan noodzakelijk (‘Privacy by Default’).

Een nieuwe wetgeving, GDPR wat nu?

In essentie moeten dus alle organisaties een dataregister bijhouden met daarin alle verwerkingen van persoonsgegevens. Ook moet de organisatie kijken naar welke verwerkingen er moeten worden doorgegeven aan Autoriteit Persoonsgegevens. Denk hierbij ook aan een procedure voor datalekken en een verwerkersovereenkomst met onderaannemers.

Wat is de rol van bureaus?

Bureaus voor e-mail, online marketing, reclame, media, webdevelopment e.d. vallen in de categorie ‘verwerkers’. Bij het inschakelen van verwerkers door de verwerkingsverantwoordelijke (de klant / adverteerder) is het belangrijkste uitgangspunt dat de verwerkers voldoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen bieden. Op deze manier is aan te tonen dat de verwerking aan de vereisten voldoen en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd.

GDPR, wat moet je nu doen?

Waar vraagt jouw bedrijf om toestemming? Zou je dat op andere plaatsen eigenlijk opnieuw moeten doen? Is jouw personeel al getraind en heb je een compliance procedure vastgelegd? Zet een volledig documentatiesysteem op om aan te tonen hoe jullie met de privacywet omgaan.

Loop de lijst met vereisten goed langs en voorkom problemen met de GDPR in 2018. Meer weten? Richt je dan tot een gespecialiseerde jurist.

Google Mijn Bedrijf

Maakt Google Mijn Bedrijf websites overbodig?

Presenteer jij je menu voortaan direct in Google zodat jouw doelgroep niet meer naar je website hoeft te navigeren? Wat wordt de rol van websites als je klanten voortaan rechtstreeks vanuit Google boeken? En wordt het contactformulier vervangen door een chat? 

Met behulp van Google Mijn Bedrijf kunnen bedrijfseigenaren relevante informatie over hun organisatie, zoals openingstijden, contactinformatie en prijzen, beheren en delen met Google. Deze informatie wordt vervolgens ingezet in Google Zoeken en Google Maps. In korte tijd heeft het bedrijf diverse nieuwe functies geïntroduceerd waarmee het haar gebruikers nóg beter van dienst kan zijn.

Zo kunnen restaurants via een nieuwe tab in Google Mijn Bedrijf direct hun menu presenteren in Google en is het in de VS al mogelijk om reserveringen te maken via de zoekmachine. Wat wordt de rol van websites als alle belangrijke informatie en alle belangrijke functionaliteiten worden overgenomen door Google Mijn Bedrijf? In dit artikel bespreken we de nieuwe functionaliteiten van Google My Business! 

Jouw menu presenteren in Google?

Google wil gebruikers zo snel mogelijk antwoord geven op de zoekvraag die ze invoeren. Daarom kunnen bedrijven tegenwoordig gebruikmaken van een extra tabblad in het Google Mijn Bedrijf account. Dit biedt restaurants de mogelijkheid om onder dit tabblad hun menu toe te voegen en is het voor hotels bijvoorbeeld mogelijk direct tarieven van kamers te tonen in de zoekmachine. Doorklikken naar de website om te kijken of ze gerechten op de kaart hebben staan die jij lekker vindt, hoeft met deze functionaliteit dus niet meer.

Menu Google Mijn Bedrijf

Bron: Search Engine Land

Boekingen via Google My Business

Spreken de gerechten op de kaart je aan? Dan kun je binnenkort ook direct een reservering maken via de Reserve with Google functionaliteit. In Amerika wordt al enige tijd getest met het maken van reserveringen direct via Google. Zo kun je in de VS al een sportschool of schoonheidssalon boeken, zonder dat je hiervoor naar de site hoeft te navigeren.

In Google zie je direct welke tijden nog beschikbaar zijn en wat de kosten zijn. Met een aantal klikken heb je een reservering gemaakt. Maak je gebruik van Google Wallet? Dan kun je hiermee in sommige gevallen zelfs je betaling regelen! Kijken, vergelijken en boeken kan dan dus direct via Google Mijn Bedrijf.

Direct contact met potentiële klanten via Google Mijn Bedrijf

Kijken, vergelijken en boeken zal in de nabije toekomst dus volledig via Google Mijn Bedrijf kunnen plaatsvinden. Voor gebruikers die klantspecifieke vragen hebben zal de website van toegevoegde waarde blijven, of toch niet? Google test in de VS momenteel een berichtendienst voor Google Mijn Bedrijf. Hiermee kunnen gebruikers direct contact opnemen met het bedrijf en vice versa. Zal deze chat de vervanger worden van het contactformulier?

Google Mijn Bedrijf Chat

Bron: Search Engine Land

Google Posts

Een functionaliteit die enkele weken geleden in Nederland is uitgerold is Google Posts. Ook deze functionaliteit is onderdeel van Google Mijn Bedrijf. De functie maakt het mogelijk gebeurtenissen, producten en diensten rechtstreeks te publiceren naar Google Search en Maps. Dit biedt kansen voor extra exposure en geeft je de mogelijkheid om je blog bijvoorbeeld extra te pushen. In de onderstaande screenshot kun je zien hoe het pushen van een blog via Google Posts eruit ziet.

Google Mijn Bedrijf

Evolutie van stukje extra gemak

De nieuwe functionaliteiten van Google Mijn Bedrijf bieden gebruikers van de zoekmachine een stukje extra gemak. Dit stukje gemak zal zich komende tijd verder uitbreiden, want de smart home speaker is in aantocht! Deze slimme, spraakgestuurde speaker helpt consumenten online actief te zijn. Dat wordt natuurlijk helemaal gemakkelijk wanneer alle informatie en functionaliteiten direct via Google beschikbaar zijn. Binnenkort geef je jouw slimme speaker vanaf de bank de opdracht om een restaurant te zoeken en direct een reservering te maken. Deze nieuwe functionaliteiten van Google Mijn Bedrijf zijn dan ook het begin van iets veel groters…

Google Mijn Bedrijf en de kansen voor jou!

Maakt Google Mijn Bedrijf websites overbodig? Dat nog niet, maar de ontwikkeling van deze tool van Google is er zeker één om in de gaten te houden. Bij PauwR zijn we altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen zodat we hier snel op kunnen inspelen. Weten welke kansen er voor jou voor het grijpen liggen? Neem dan contact met ons op! Bereik onze specialisten via advies@pauwr.nl of 020 262 03 32.

Offline kennisdelen populair bij online bureaus

Waar alle media op grote schaal en snelheid digitaliseren, zien we een opvallende trend bij juist die bureaus die deze digitale transformatie voor adverteerders vorm geven. Steeds meer ‘online bureaus’ zien meerwaarde in tastbare, offline kennisdeling. Zo bracht digital marketing agency PauwR afgelopen maand zelfs als eerste een eigen magazine uit.

Bij Netvlies uit Breda maakten ze al eerder gebruik van dit medium. Zij brengen elk jaar een jaaroverzicht uit op papier met daarin hun meest aansprekende werk en blogs. Ook Viduate uit IJsselstein is bezig met een eigen magazine. Reclamebureau N=5 is ook al jaren bekend om het zwarte boekje met aansprekende campagnes dat zij rond de feestdagen verspreiden via vakmedia en relaties.

Volgens Pieter Voogt, managing partner van PauwR, is de ontwikkeling niet zo onlogisch als hij lijkt. “Digitale bureaus hebben nu eenmaal geen tastbare ‘producten’ die je ergens achter kunt laten. En een brochure is ons weer net iets té vorige eeuw. Maar kennisdelen staat in onze branche centraal, dus is het logisch dat we dat op verschillende manieren doen, waaronder via offline.”

Aan het ‘Getting Your Market’ magazine van PauwR werkte onder andere de bekroonde auteur en ‘Googler’ Joris Merks-Benjaminsen mee. Naast medewerkers van PauwR is er ook ruimte voor artikelen van partners over o.a. Virtual Reality en mobile advertising. Ook de veel gelauwerde ‘Sweetie case’ van Terre des Hommes krijgt aandacht in de A3-formaat krant.

Of er een vervolg komt op de eerste editie weet Voogt nog niet: “Aan de ene kant willen we geen ‘one trick pony’ zijn. Maar we willen ons ook niet vastpinnen op zaken die we in de toekomst persé moeten doen. Misschien maken we de volgende keer wel een animatiefilm of documentaire. Of we sturen vertellers langs bij onze klanten en relaties, dat spaart weer dode bomen”, besluit hij met een knipoog.

Het Getting Your Marketing magazine kun je online lezen op www.pauwr.nl/magazine/ waar je ook de offline versie gratis kunt aanvragen.

Stappenplan voor een succesvol content platform: co-creatie is… alles

Babyvoeding producent Hero Baby heeft op Moederdag (zondag 14 mei) het platform Mama is Alles gelanceerd. Een platform waar video’s, artikelen, gezonde weekmenu’s en tips over het moederschap worden gedeeld. Hero helpt de millennial moeder haar weg te vinden in haar nieuwe leven als mama, want volgens het bekende foodmerk begint een gezond en gelukkig kind bij een gelukkige en zelfverzekerde moeder. Lees meer

PauwR neemt contentmarketingbureau Eddit over

Per 1 april 2017 maakt contentmarketingbureau Eddit uit Eindhoven deel uit van PauwR Digital Marketing uit Tilburg. PauwR voegt hierdoor contentmarketing en leadkwalificatie toe aan haar brede dienstenpakket op het gebied van digital marketing. De beide oprichters zijn zeer verheugd met de overname die volgens hen grote voordelen biedt voor hun (toekomstige) klanten en partners.

Alle medewerkers en klanten van Eddit zijn mee overgegaan naar het snelgroeiende bureau uit Tilburg, dat ook een kantoor heeft in Amsterdam. De naam Eddit verdwijnt. Eddit-oprichter Ron Groot heeft daar vrede mee: “Wij zijn de laatste jaren getransformeerd van specialist in sales en acquisitie tot contentmarketingbureau. Daarbij merkten we dat onze klanten veel meer vragen hadden op het gebied van online marketing. Om deze kennis organisch op te bouwen zou te lang duren, vandaar dat we aansluiting hebben gezocht bij PauwR, waarmee we al samenwerkten.”

PauwR is het nummer 2 Digital Marketing Agency van Nederland volgens de Emerce 100. Door de overname groeit het aantal medewerkers van PauwR naar 29. Zij bedienen klanten als Whirlpool, Voetbal International, Melitta, Nationale Opera en Terre des Hommes met een breed scala aan digital marketing diensten. Contentmarketing ontbrak daar nog aan.

Pieter Voogt is oprichter van PauwR en hij is trots op deze overname: “Ons doel is om impact te maken voor onze klanten. Dat kunnen we nog beter als we ze ook kunnen voorzien van contentmarketing, whitepapers, e-mail marketing, marketing automation maar ook bijvoorbeeld het opzetten van chatbots. We hebben nu een contentteam met veel ervaring dat deze zaken voortvarend kan oppakken.”

Beide oprichters kennen elkaar al zo’n 9 jaar en kwamen eind 2016 in gesprek over een mogelijke overname. Het werd al snel duidelijk dat de diensten van beide bureaus elkaar maximaal konden versterken. Ook tussen de teams bleek er al snel een klik. Ron Groot blijft als Business Developer aan PauwR verbonden. Eddit-klanten als Noordhoff Health, Saasen Groep en Connexie hebben aangegeven uit te kijken naar de ‘extra power’ die de nieuwe combinatie vanaf nu kan leveren. Klanten en partners van PauwR zullen binnenkort kennismaken met de nieuwe diensten.

Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Pieter Voogt via 020 – 262 0332.

Ron Groot (l) en Pieter Voogt (r)

Eddit-oprichter Ron Groot (links) en Pieter Voogt van PauwR zijn trots op de recente overname.