De toegevoegde waarde van een Personal Development Coach bij PauwR

Dit bericht is origineel geplaatst op HR Base en is geschreven door dr. Mirjam Baars, MBA . Het originele bericht vind je hier.

Bedrijven verwachten van medewerkers dat zij zich continu ontwikkelen. Maar lang niet alle medewerkers hebben inzicht in de richting waarin zij zich willen ontwikkelen. Binnen PauwR, een digital marketing agency, heeft men een Personal Development Coach, die medewerkers hierbij helpt. In dit artikel belichten we de ervaringen van de Personal Development Coach en één van haar coachees. 

Ayla Toonen is sinds kort als Personal Development Coach werkzaam binnen PauwR. Ze heeft deze functie zelf, in samenspraak met het management, gecreëerd. ,,Ik heb toegepaste psychologie in deeltijd gestudeerd. Op een gegeven moment vroeg het management mij ‘of ik na mijn studie iets met coaching in het bedrijf wilde doen’. Ik ben toen met ze in gesprek gegaan en heb een plan geschreven. Dit plan werd goed ontvangen. Ik begeleid nu mensen in hun persoonlijke ontwikkeling.”

Kenmerkend voor haar aanpak is volgens Toonen dat zij probeert het zelfoplossend vermogen van medewerkers aan te spreken. ,,Ik kies er bewust voor om niet zozeer een adviseursrol aan te nemen. Ik ondersteun medewerkers met hun eigen gedachtegang om met een oplossing te komen. Ik doe dit door door te vragen. Op deze manier komen medewerkers zelf tot nieuwe inzichten.”

Chantal van Zuijlen heeft als medewerker bij PauwR een coachtraject bij Toonen doorlopen. Dit traject heeft bij haar tot nieuwe inzichten geleid. ,,Ik zat al een tijdje in mijn hoofd met vragen zoals ‘Welke kant wil ik op? Waar zie ik mezelf over 3 jaar?’ In het coachtraject zijn we met deze vragen aan de slag gegaan.”

In het coachtraject zijn volgens Van Zuijlen verschillende fasen te onderscheiden. ,,In de eerste fase kwam ik tot het zelfinzicht dat ik het lastig vind om mijn gevoel te ontdekken. Ik kreeg toen een huiswerkoefening mee waarbij ik elke dag moest reflecteren op wat ik deed en welk gevoel ik hierbij had. Op deze manier leerde ik beter op mezelf te reflecteren.”

De tweede fase is volgens Van Zuijlen gericht geweest op dingen waar zij aan wilde werken. ,,Ik wilde graag werken aan het goed aannemen van een compliment. Ik ben bescheiden. Als ik een compliment krijgt, wil ik dat vaak wegwuiven. Ik wilde dit anders doen. Van Ayla leerde ik om in stapjes te denken. Ik leerde om te luisteren, het compliment in me op te nemen en vervolgens door te vragen. Op deze manier leer je jezelf beter kennen.”

De derde fase is gericht geweest op het werken aan verbeterpunten. ,,Ik heb met Ayla het kernkwadrantenspel gedaan. We hebben hier toen mijn kwaliteiten uitgehaald. Ik ontdekte dat één van mijn sterke kanten medeleven is. Ook ontdekte ik dat als ik te veel van mijn kracht inzet, dit tot sentimentaliteit kan leiden. Mijn uitdaging is soms om het wat meer los te laten. Door te weten waar mijn sterke punten liggen, weet ik nu ook beter waar mijn verbeterpunten liggen. Ik heb zo een beter beeld van mezelf gekregen.”

Van Zuijlen heeft naar aanleiding van het coachtraject een nieuwe functie binnen het bedrijf bemachtigd. ,,Op een gegeven moment kwam er een vacature ‘Teamlead Talent Team’ vrij binnen onze organisatie. Het gaat hierbij om een leidinggevende rol voor het team met stagiaires en trainees van PauwR. In deze functie is het belangrijk dat je medeleven toont, behulpzaam bent en iemand verder wilt helpen. Ik ben toen gaan solliciteren en mag nu deze functie vervullen. Dankzij het coachtraject durfde ik de stap aan te gaan. Ik realiseer me dat het ook een kwestie is van geluk en timing. Nu kwam het supermooi uit.”

Net als Van Zuijlen is Toonen van mening dat een belangrijke toegevoegde waarde van een coachtraject is dat het kan helpen in het verhelderen van je kwaliteiten en het bepalen van wat de volgende stap kan zijn. Daarnaast kan een interne coach ook toegevoegde waarde bieden als het gaat om een HR-signaleringsfunctie. ,,Doordat je verschillende mensen spreekt, ontdek je ook wat knelpunten zijn in de organisatie. Zo bleek bij ons dat medewerkers verschillende onduidelijkheden op personeelsgebied ervaarden. We hebben toen een Personeelshandboek opgesteld. Ook hebben we wel eens stagiaires aangenomen, toen we merkten dat medewerkers aangaven veel druk te ervaren.”

Volgens Toonen en Van Zuijlen is discretie een belangrijke randvoorwaarde voor het welslagen van interne coachtrajecten. Toonen: ,,Het is belangrijk dat je hetgeen besproken wordt vertrouwelijk behandeld. Ik heb er zelf geen moeite mee om dit te waarborgen.” Een voordeel van een interne coach is volgens Toonen dat deze de context goed kent. ,,Ik ken de situatie in het bedrijf goed, waardoor je snel inzicht hebt in de situatie van de coachee. Ook ben ik goed bekend met de systemen in het bedrijf. Dit helpt om de verhalen van medewerkers goed te kunnen begrijpen.”

Van Zuijlen kijkt met veel voldoening terug op haar coachtraject. ,,Ik had als hulpvraag dat ik me wilde verdiepen in wat mijn volgende stap zou zijn. Inmiddels heb ik de volgende stap al gezet. Dit was meer dan wat ik er in eerste instantie van gehoopt had. Ik ben dus zeer tevreden. Ik realiseer me ook wel dat dit iets heel unieks is. Ik denk dat er weinig bedrijven zijn met een omvang zoals bij PauwR, -we werken met 42 medewerkers-, die een eigen interne coach hebben.”

Bron: HR Base

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.